Akcja Zdrowe Wakacje 2014

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i młodzieży Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie przypomina o niektórych zagrożeniach wakacyjnych, do których zaliczają się między innymi: choroby odkleszczowe: kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), borelioza; pokąsanie przez zwierzę, które mogło być zakażone wścieklizną; poparzenie skóry przez nadmierną ekspozycję na promieniowanie UV; właściwe zachowanie się podczas burzy; zażywanie „nowych narkotyków” – dopalaczy. Węgorzewo noclegi zaprasza.

W ramach akcji „Zdrowe wakacje” prowadzona jest edukacja dzieci, młodzieży przebywających na obozach i koloniach letnich. Do tej pory pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie przeprowadził 15 godzin zajęć z osobami wypoczywającymi na terenie naszego powiatu. Na spotkaniach tych omawiane były sposoby zapobiegania w/w zagrożeń. Prowadzone są również rozmowy instruktażowe z kierownikami wypoczynków na temat najczęściej występujących zagrożeń wakacyjnych oraz przekazywane są broszury „Zdrowe Wakacje”.

Powyższe działania prowadzone są wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Węgorzewie, która szczególną uwagę zwraca na bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Celem prowadzonej edukacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży przebywających na koloniach, obozach letnich.


Możliwość komentowania jest wyłączona.