W pięknym Sanoku…

Szesnastowieczny gmach sanockiego zamku, mieszczący muzeum, stoi na wysokiej malowniczej skarpie. Zwiedzając go, warto zwrócić uwagę na wspaniałe renesansowe portale i obramowania okien. Muzeum Historyczne szczyci się największym zbiorem dzieł Zdzisława Beksińskiego. Zgromadzono tu ponad 200 jego najważniejszych prac, ale można mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ekspozycja zostanie wzbogacona. Beksiński, światowej sławy plastyk, zamordowany w 2005 r., przekazał sanockiej galerii kilka tysięcy obrazów, fotografii, rzeźb i innych dzieł – to właśnie tę placówkę wyznaczył jako jedynego spadkobiercę swojej spuścizny. Aby należycie wyeksponować jego artystyczny dorobek, planuje się rekonstrukcję nieistniejącego już skrzydła zamku. Malarz pochodził z Sanok agroturystyka (mieszkał tu do 1977 r.) i wiele jego prac powstało właśnie tutaj, w mieście nad Sanem. Do rodziny Beksińskich należała miejscowa fabryka wagonów, później przekształcona w znaną fabrykę autobusów „Autosan”. Sale sanockiej warowni kryją też pokaźny,warty obejrzenia zbiór ikon i wyposażenia cerkiewnego. Około 700 eksponatów tworzy jedną z bogatszych takich kolekcji w Polsce. Wiele przedmiotów pochodzi z nieistniejących już świątyń w karpackich i pogórzańskich wsiach. Wzrok przyciąga pokucka ceramika.

W malowniczych Uhercach Mineralnych

Uherce Mineralne noclegi to miejscowość położona w Kotlinie Uherczańskiej u podnóża pasma Żukowa nad rzeką Olszanką przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej i transgranicznym szlaku rowerowym Słowacja – Polska – Ukraina oraz przy linii kolejowej Zagórz – Krościenko – Chyrów na Ukrainie.

Osobliwości przyrodnicze i „pomniki przyrody” w Uhercach

– pomnikowa lipa przy szosie.
– pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance” (odległość – 1.2 km od pomnikowej lipy, za którą prowadzi w lewo do wodospadu droga gruntowa). Jest on od 2001 r. pomnikiem przyrody.
– Rezerwat przyrody „Bobry Uhercach” – /skręt w prawo przy przedszkolu, w odl. 1,3 km/
– Pozostałości parku podworskiego zaraz za kościołem po lewej stronie. Ocalało w nim do dziś 16 lip,
pojedyncze jesiony wyniosłe, graby pospolite, topole balsamiczne i klony polne.
– Przy placu po cerkwi zachowały się 3 pomnikowe lipy.

Sanok noclegi poleca!