Krosno

wyjazd

region

apartament

domki

pensjonat

Krosno noclegi to miasto w woj. podkarpackim, stolica powiatu krośnieńskiego. Krosno położone jest na wysokości ok. 260 m n.p.m. w południowej części województwa podkarpackiego, przy ujściu rzeki Lubatówki do Wisłoka. Leży ono na obszarze Kotliny Krośnieńskiej wchodzącej w skład Pogórza Środkowobeskidzkiego.

Krosno znajduje się w Euroregionie Karpackim, w skład którego zaliczane są przygraniczne tereny Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Solina noclegi

Najstarsze ślady człowieka na terenach powiatu krośnieńskiego pochodzą z paleolitu (8000 – 4000 lat p.n.e.). Od VIII stulecia ziemie te zamieszkiwało plemię Lędzian, które w IX w. dostało się pod zależność od Wielkich Moraw, później Czech, wreszcie Królestwa Polskiego. W wiekach X – XIII ziemia krośnieńska położona była na pograniczu polsko-ruskim, a jej przynależność zmieniała się w zależności od sytuacji politycznej. Szczególnie aktywny rozwój osadnictwa przypadł na czas panowania Kazimierza Wielkiego. Król nadał prawa miejskie m.in. Krosnu i Jaśliskom, które szybko stały się znaczącymi ośrodkami handlowymi. noclegi Solina

Wybuch II wojny światowej zniszczył ogrom pracy i dorobek lat międzywojennych. Już w początkowych dniach września 1939 r. oddziały niemieckie wkroczyły do Krosna. Nastąpiły powszechne aresztowania, zsyłki na roboty przymusowe do Rzeszy, wywózki do obozów zagłady, pacyfikacje, eksterminacja Żydów.

Po 1945 r. już nie tylko górnictwo ropy naftowej stanowiło o roli gospodarczej regionu. W styczniu 1945 r. ruszyła rafineria w Jedliczu. Powstały m.in. huty szkła, zakłady obuwnicze, włókiennicze i przetwórstwa spożywczego.

Trudno dziś definitywnie określić pochodzenie nazwy miejscowej KROSNO, w nauce funkcjonuje kilka wersji wyjaśniających pochodzenie nazwy. Jedni badacze uważali, iż nazwa ta związana jest z krosnem tkackim, inni wywodzili ją od „krosty, krostowatości”, czyli nierówności terenu, gdzie wzniesiono pierwszą osadę. Ostatecznie przyjęło się, iż pierwotna nazwa polska zaginęła, a obecna jest wynikiem przekształceń niemieckiej nazwy Krossen.


Możliwość komentowania jest wyłączona.