Masz prawo do mediacji – dyżur prokuratorów

Mediacja w postępowaniu karnym ma na celu doprowadzenie do ugodowego rozwiązania konfliktu karnego pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą (podejrzanym) w drodze negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora powołanego przez prokuratora lub sąd. Czorsztyn noclegi zaprasza.

W ramach akcji Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji od 13 października do 18 października br. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu przy ulicy Ludźmierskiej 29 będą miały miejsce dyżury prokuratorów, od których osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o zasadach korzystania z pomocy mediatora w toku postępowania karnego.
Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania o swojej sprawie, pomaga zrozumieć stanowisko drugiej strony i wypracować przy udziale osoby neutralnej – mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.