Prelekcja o Carlu Hauptmannie

W dniu 23 września o godzinie 1100 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu gościć będzie prof. dr hab Krzysztof A. Kuczyński – germanista / niemcoznawca, kierownik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się niemiecko-austriacko-polskimi powinowactwami literackimi XX wieku (zwłaszcza postacią wybitnego tłumacza literatury polskiej w Niemczech Karlem Dedeciusem), piśmiennictwem niemieckim na Śląsku – w tym twórczością Carla i Gerharta Hauptmannów. Ostatnio opublikował: Martha Hauptmann, Mein Lebensfaden. Erinnerungen (red.) Włocławek 2011; Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce literackiej (red.) Włocławek 2012. Wydawca czasopism „Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ”, „Rocznik Karla Dedeciusa”, „Carl und Gerhart Hauptmann-Jahrbuch”. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa im. Gerharta Hauptmanna. Karpacz pensjonaty zaprasza.


Możliwość komentowania jest wyłączona.