Kluszkowce jako miejscowość turystyczna

Kluszkowce noclegi są sporą miejscowością wypoczynkową położoną po obydwu stronach drogi Krościenko – Nowy Targ, pod południowymi stokami Lubania. Południowe krańce wsi sięgają brzegów jeziora Czorsztyńskiego i półwyspu Stylchen, na którym powstała osada turystyczna Czorsztyn.

Wieś istniała już w XIV wieku, ale nie można wykluczyć jej wcześniejszego powstania. Należała do dóbr starosty czorsztyńskiego i podobnie jak sąsiednie miejscowości w XVII wieku toczyła z nim spory o możliwość użytkowania lasów oraz bezprawne rugowanie chłopów z ziemi.

Do 1811 roku w Kluszkowcach stał drewniany kościół, który jednak spalił się. W związku z tym aż do czasów powojennych mieszkańcy wsi chodzili na nabożeństwa do sąsiedniej miejscowości Maniowy. W 1952 roku sprowadzono tu karmelitów bosych, którzy wybudowali niewielki dom zakonny i kaplicę. Jednym z zakonników był pochodzący spod Wadowic Stanisław Wądrzyk, który przybrał imię zakonne Leon. Stał się on szybko jedną z najważniejszych postaci we wsi a dla miejscowych symbolem dobrego duszpasterza. Dążył on przez cały pobyt w Kluszkowcach do wybudowania tu nowego kościoła. Starania te zostały uwieńczone sukcesem dopiero po jego śmierci, kiedy w 2000 roku nową świątynię konsekrował kardynał Franciszek Macharski.