Stary Sącz

Stary Sącz to miasto w województwie małopolskim, leżące w widłach Dunajca i Popradu na wypłaszczeniu Kotliny Sądeckiej. To jedno z najstarszych miast w Polsce i doskonała baza wypadowa na bieszczadzkie szlaki. Stary Sącz to wiele atrkacji.

W mieście zachował się średniowieczny układ architektoniczny, czego przykładem jest zabudowa rynku. Pierwsza wzmianka o Starym Sączu pochodzi z 1257 roku kiedy to książę Bolesław Wstydliwy zapisał te ziemie księżniczce węgierskiej. W 1358 roku nastąpiła lokacja miasta na prawie magdeburskim. Wielokrotnie miały miejsce pożary miasta, a największy z nich w 1795 r., z którego ocalał jedynie kamienny dom mieszczański nazywany „Domem na Dołkach”

W Starym Sączu mieści się klasztor klarysek założony przez żonę Bolesława Wstydliwego, która sama wstąpiła do klasztoru po śmierci męża. W klasztorze żyła też królowa Jadwiga. Klasztor posiada w swojej bibliotece cenne XIII-wieczne rękopisy muzyczne, w tym dzieło uważane za najstarszy zabytek polskiej muzyki wielogłosowej. Możemy tu również zobaczyć sztandar podarowany przez króla Jana III Sobieskiego.

Zwiedzając klasztor warto wstąpić do gotyckiego kościoła św. Trójcy i św. Klary, który znajduje się tuż obok. Jego wnętrze zdobią barokowe polichromia, przedstawiające życie św. Klary. W świątyni możemy podziwiać ambona w kształcie drzewa Jessego z 1671 r. oraz najstarszy polski klawikord, pochodzący z XVII wieku.