W pięknym Sanoku…

Szesnastowieczny gmach sanockiego zamku, mieszczący muzeum, stoi na wysokiej malowniczej skarpie. Zwiedzając go, warto zwrócić uwagę na wspaniałe renesansowe portale i obramowania okien. Muzeum Historyczne szczyci się największym zbiorem dzieł Zdzisława Beksińskiego. Zgromadzono tu ponad 200 jego najważniejszych prac, ale można mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ekspozycja zostanie wzbogacona. Beksiński, światowej sławy plastyk, zamordowany w 2005 r., przekazał sanockiej galerii kilka tysięcy obrazów, fotografii, rzeźb i innych dzieł – to właśnie tę placówkę wyznaczył jako jedynego spadkobiercę swojej spuścizny. Aby należycie wyeksponować jego artystyczny dorobek, planuje się rekonstrukcję nieistniejącego już skrzydła zamku. Malarz pochodził z Sanok agroturystyka (mieszkał tu do 1977 r.) i wiele jego prac powstało właśnie tutaj, w mieście nad Sanem. Do rodziny Beksińskich należała miejscowa fabryka wagonów, później przekształcona w znaną fabrykę autobusów „Autosan”. Sale sanockiej warowni kryją też pokaźny,warty obejrzenia zbiór ikon i wyposażenia cerkiewnego. Około 700 eksponatów tworzy jedną z bogatszych takich kolekcji w Polsce. Wiele przedmiotów pochodzi z nieistniejących już świątyń w karpackich i pogórzańskich wsiach. Wzrok przyciąga pokucka ceramika.