W urokliwym Suścu

Wieś Susiec kwatery wspomniana jest po raz pierwszy w dokumentach w 1582 r. Zamek zbudowano na miejscu dawnego grodziska. Podobno był spalony przez Tatarów, został jednak odbudowany. Zachowana jest relacja z XIX w. mówiąca, że jeszcze podczas „potopu”, w 1656 r., gdy zawiązywała się antyszwedzka konfederacja w pobliskich Tyszowcach, ruiny zamku stały na wzgórzu razem z drewnianym kościołem. Później Zamoyscy ufundowali tu jeszcze grekokatolicki kościół czy też klasztor bazyliański z cmentarzem. Został on następnie zamieniony na kościół rzymsko-katolicki i rozebrany w 1797 r. Budowla ta z pewnością zatarła ślady po zamku, tym bardziej, że nawet po kościele nie ma najmniejszej pozostałości. W 1972 r. zostały przeprowadzone niewielkie sondażowe prace archeologiczne. Odnaleziono ślady grodu obronnego oraz XVIII-wiecznej świątyni, a osadnictwo datowano już na VIII-IX wiek.