W Zwierzyńcu…

Zwierzyniec agroturystyka przez 350 lat związany był z Ordynacją Zamojską i właśnie materialne ślady po Ordynacji zaliczane są do najcenniejszych obiektów zabytkowych miasteczka. Koniecznie trzeba zobaczyć:

  • barokowy kościół na wyspie z połowy XVIII w. Wystawiony przez rodzinę Zamoyskich jako wotum dziękczynne za narodziny syna Klemensa
  • kompleks budynków byłego Zarządu Ordynacji z unikalną, stuletnią mapą dóbr Ordynacji (obecnie Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska)
  • zabudowania 200 – letniego, ciągle czynnego browaru
  • tzw. Pałac Plenipotenta z 1890 roku, obecnie siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego

Zwierzyniec w ciągu swego 400 – letniego istnienia miał bardzo burzliwą i ciekawą historię, której świadkami jest rekordowa ilość aż 35 pomników i tablic pamiątkowych. Do najciekawszych i najbardziej oryginalnych zaliczyć należy:

  • jedyny w Polsce pomnik szarańczy z 1711 roku
  • tzw. Pomnik psa Marysieńki Sobieskiej na wyspie Stawu Kościelnego
  • pomnik oko opatrzności
  • pomnik poświęcony węgierskim ochotnikom Powstania Styczniowego
  • pomnik ku czci poległych leśników, żołnierzy AK oraz BCh, a także tablica poświęcona jeńcom francuskim.

Godna zwiedzenia jest mało jeszcze popularna dzielnica Zwierzyńca – Borek (położona na północ od ratusza). Zachowało się w niej ponad 70 drewnianych przedwojennych domów. Spacer ulicami Borku a szczególnie ulicą Wąską przenosi nas w klimaty dwudziestolecia międzywojennego.