Wielkie Jeziora Mazurskie

Wielkie Jeziora Mazurskie stanowią największy w Polsce układ połączonych kanałami jezior i zajmują około 20% powierzchni Krainy Wielkich Jezior. Piękno jezior sprawia, że krajobraz tego regionu wyróżnia się na tle innych regionów przyrodniczych Polski. Mazury noclegi.

Lokacja

Wielkie Jeziora Mazurskie znajdują się we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Granice obszaru odpowiadają geograficznym granicom mezoregionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, obejmując dodatkowo część Równiny Mazurskiej. Na południu Wielkich Jezior Mazurskich znajduje się zwarty kompleks Puszczy Piskiej, a od wschodu ogranicza kompleks Puszczy Boreckiej. Na północy obszar graniczy z Krainą Węgorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim. Mazury domki

System połączonych kanałami Wielkich Jezior Mazurskich na północy otwiera jezioro Mamry, poniżej położone jest jezioro Niegocin przechodzące w jeziora rynnowe: Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, Bełdany i Nidzkie. Na wschód od jeziora Mikołajskiego leży największe w Polsce jezioro Śniardwy. noclegi Mazury

Krajobraz

Krajobraz kształtował się podczas fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Wielkie Jeziora Mazurskie stanowią głębokie poprzeczne obniżenie w wyniesionym garbie pojeziernym. Podczas kolejnych postojów cofający się lodowiec tworzył wzgórza morenowe, zbudowane ze żwiru, gliny oraz dużej ilości przyniesionych przez lodowiec głazów. Wzgórza moreny czołowej tworzą biegnące równoleżnikowo, równoległe do siebie ciągi. W zagłębieniach między pagórkami moreny czołowej lodowiec pozostawił ogromne bryły martwego lodu, które po wytopieniu się wypełniły wodami misy wytopiskowe i rynny. Cofający lodowiec zostawił po sobie też niecki moreny dennej, gdzie uformowały się torfowiska, bagna oraz płytkie jeziora. Mazury pokoje gościnne

W ten sposób stworzony został połączony system wielkich jezior, który na północy rozpoczyna rozgałęziona morenowa niecka kompleksu jeziora Mamry. Poniżej położone jest jezioro Niegocin przechodzące w jeziora rynnowe: Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, Bełdany i Nidzkie. Na wschód od jeziora Mikołajskiego znajduję się największe w Polsce jezioro Śniardwy. Mazury pensjonaty

Jeziora połączone są układem kanałów i mają równy poziom wód na wysokości 116m. Wody z jezior wypływają w dwóch kierunkach – za pośrednictwem Węgorapy wypływającej z jeziora Mamry do Pregoły oraz za pośrednictwem Pisy wypływającej z jeziora Roś do Wisły.

Na południu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich położone są rozległe równiny – sandry, uformowane z piasków naniesionych przez wody topniejącego lodowca. Występują również nieregularne pagórki o łagodnym spadku – kemy oraz wydłużone wzgórza o stromych zboczach – ozy.

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.